Aby przystąpić do kursu w pierwszej kolejności należy uzyskać specjalny numer zwany numerem PKK.

Gdzie mogę dostać taki numer?
Można go uzyskać w dziale komunikacji, ale tylko w miejscowości, w której jest się zameldowanym.

Czego potrzebuję, żeby uzyskać numer PKK?
Żeby uzyskać numer potrzebujesz:

  • Zgody rodziców, jeżeli nie ukończyłeś 18 lat.
  • Orzeczenia lekarskiego, które stwierdzi brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu.
  • Wyraźnej, aktualnej i kolorowej fotografii o wym. 3,5 x 4,5 cm przedstawiającej Twoją osobę.
  • Dokumentu tożsamości do wglądu.

Spełniam wszystkie wymagania, aby dostać numer PKK!

…Co dalej?

Jeżeli już masz: zgodę rodziców, orzeczenie lekarskie, fotografię, dokument tożsamości, wtedy należy udać się do Starostwa, do Wydziału Komunikacji, tam pobrać formularz, odpowiednio go wypełnić i oddać wraz z wyżej wymienionymi dokumentami. Wyrobienie numeru trwa kilka-kilkanaście minut. Po uzyskaniu numeru PKK należy udać się do
Naszego Ośrodka.

Jak wygląda kurs?

W skład kursu przygotowującego wchodzą dwa etapy: część teoretyczna oraz praktyczna. Etap praktyczny zawiera 30 godzin w tym 4 godziny kursu praktycznego i teoretycznego udzielania pierwszej pomocy. Do etapu praktycznego można przystąpić po ukończeniu części teoretycznej, który zawiera 30 wykładów po 45 minut. Końcowym etapem szkolenia jest egzamin wewnętrzny zawierający część teoretyczna jak i praktyczną. Niezdanie nie zobowiązuje do powtarzania kursu lecz do wykupienia dodatkowych godzin.

Ukończenie kursu i egzaminu wewnętrznego umożliwia nam zapisanie się na egzamin w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Na egzamin teoretyczny przypada 25 minut oraz 32 pytania, gdzie pierwsze 20 pytań jest częścią podstawową, a kolejna ma charakter specjalistyczny.

Pozytywnie ukończony egzamin teoretyczny upoważnia do egzaminu praktycznego, składającego się z 40 minut jazdy na placu manewrowym i mieście.